Archief

Het nieuwe Liedboek

Onlangs is in veel Protestantse kerken het Nieuwe Liedboek in gebruik genomen. Inclusief de 150 Psalmen vind je hier 1016 liederen om te zingen. Omdat ik vaak naar de kerktelefoon luister (als ik niet lekker ben, en dus de dienst niet live meemaak) kon ik veel gezangen niet meezingen en/of meelezen. In de kerk wordt namelijk gebruik gemaakt van een beamer, zodat je daar uit volle borst kunt meezingen (als het een bekende melodie is).
Reden waarom ik een liedboek aangeschaft heb. En echt, ik ben er blij mee. Behalve psalmen en gezangen staan er ook af en toe gedichtjes in, die verwijzen naar het vorenstaande lied, of naar het thema van dat boekgedeelte.
Zo kwam ik vanmorgen een gedicht tegen van Dietrich Bonhoeffer (bij lied 218/219). Ik heb het hele boek doorgezocht op evt sancties als ik iets openbaar maak, maar kon zo’n melding niet vinden. Dus waag ik het er maar op, want de tekst slaat zo precies op de gemoedstoestand, die ik (af en toe) heb.

Morgengebed

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.

in mij is duisternis, bij U is licht
ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
ik ben bevreesd, bij U is hulp.
ik ben onrustig, bij U is vrede.
in mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
ik begrijp Uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.

Lees het levensverhaal van Dietrich op Wikipedia (maw klik de link aan…)

KERST 2013

verjaardag olifant

Allereerst een felicitatie voor onze oudste kleindochter Jeanine. Ze mocht vandaag 22 jaar worden.

Kerstdagen waar je als een berg tegenop ziet, maar die voor mij toch heel fijn begonnen is.
Gisteravond geluisterd (en gekeken)(via PC) naar de Kerstnachtdienst in de streektaal via RTV Oost. Ik werd gebeld door een goede kennis dat die uitzending er was. Het is echt heel speciaal om zo’n dienst in je “mooderstoal” mee te maken. Mooie dienst. Werd er blij van.

Onder de bezoekers zag ik ook ineens oudste broer zitten.

Vanmorgen ben ik naar de kerkdienst in de koepelkerk geweest. Opgehaald door iemand van de gemeente. Fijn dat dat kan. En wat was het een fijne dienst. Heel bijzonder: het kerstevangelie werd via de beamer verteld door de Zandtovenaar. Uiteraard met het verhaal erbij.
Zondagmiddag had ik op Nederland 3 deze voorstelling al ademloos gevolgd. Zo mooi!

Nu, weer thuis, komt het er toch weer op aan. Verdriet, gemis, maar ook uitzien naar het feestje van de jarige en het samen zijn en eten met kinderen en kleinkinderen. Kortom: ik red me wel, met vallen en opstaan, maar toch…..

Midwinterconcert

Gisteravond ben ik naar het midwinterconcert geweest van het Chr. Harmonieorkest Patrimonium in Groningen. Een lieve vriendin is meegeweest. Ze is zelf ook een prima muzikante (o.a. lid van het Drents Seniorenorkest) en geniet enorm van muziek.
Onze dochter, Annette, bespeelt het euphonium bij Patrimonium en ze vroeg (min of meer dwingend) of ik wilde komen, omdat dit de eerste keer is dat er een uitvoering is, zonder dat Johan erbij is. Vorig jaar december heeft hij nog enorm genoten van haar solo Avond (naar Boudewijn de Groot). (Toen was ik er niet bij, want in ’t ziekenhuis).

Als je wilt kun je die hier nog eens beluisteren.
Afijn, ik voelde mij min of meer moreel verplicht te gaan. Te meer omdat kleindochter en -zoon als gastmuzikanten meespeelden.
Geen spijt van gehad. Maar….Annette had weer een solo, en dat was even best heftig. Ook voor haar. Maar ’t ging prima.
Al met al blij dat ik geweest ben. Na afloop bekaf, en dan moet je nog naar Smilde terug. Maar mijn begeleidster rooide dat prima! Nogmaals hartelijk dank.

Aanvulling: bij het voorjaarsconcert in mei was ik wel mee, maar niet in december 2012. Kreeg een opmerking hierover……

Voleindingszondag

Zoals ik in mijn vorige logje schreef, was het gisteren een emotionele dag. Zo fijn, dat dochter, zoon, schoonzoon, 2 kleindochters, 1 kleinzoon en 1 a.s. schoonkleinzoon (heet dat zo?), de reis vanuit Lelystad, Zwolle, Veendan en Muntendam gemaakt hebben om de kerkdienst samen met mij te beleven.
Toen we de kerk binnenkwamen werd “De Heilige Stad” gespeeld door de organist. Deze muziek werd als laatste gespeeld bij het afscheid van Johan in het crematorium. En…. gespeeld door Johan zelf. Heel bijzonder. Enkele jaren geleden speelde hij dit namelijk voor zijn moeder, en daar hebben we een cd van.

Het stuk vond ik op YouTube, en, heel bijzonder, deze organist speelt ook klavarskribo, net als Johan.
Verderop in de dienst kwamen nog meer liederen voorbij, die ook tijdens de dienst voor Johan gespeeld en/of gezongen zijn. Heel ontroerend.

27 gemeenteleden zijn het afgelopen jaar overleden. Voor elk van hen werd een kaarsje aangestoken, er was een witte steen met hun naam erop.

Jeanine steekt de kaars aan, de andere twee kijken vol emotie toe.

De tafel met alle brandende kaarsen. De mensen op de achtergrand gaan een prachtig lied zingen.

Close Up van 3 kaarsen. De middelste is voor Johan. Links ervoor de witte steen met zijn naam.

Het was een fijne, heftige, emotionele en waardige dienst. Mede dankzij de organisatie. Dank!

Morgen: een moeilijke, emotionele dag

Morgen, zondag 24 november, is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ook wel Voleindingszondag genoemd. Op die dag worden in de meeste Protestantse kerken de gemeenteleden herdacht, die in het afgelopen jaar overleden zijn. Hun namen worden genoemd, kaarsen worden aangestoken. De kaarsen worden aangestoken door nabestaanden van de overledenen. Omdat je, als nabestaande, nogal lang op “het podium” moet staan (wat mij echt niet lukt), heb ik de kleinkinderen gevraagd of zij samen de kaars voor opa aan willen steken. En dat gaan ze doen. Er werd gezegd: “dat wil ik wel voor opa doen”.
Fijn dat ze dit willen. Fijn dat mijn (schoon)kinderen er ook bij zullen zijn. Want wat kun je je geweldig alleen voelen.
Maar ik zie als een berg tegen die kerkdienst op. Ook hier zal ik de hulp van Boven heel hard nodig hebben.
Omdat ik kerktelefoon heb, ontving ik reeds de liturgie:
zondag 24 nov 2013_0001

Vrijdagse tegenstelling: Luid – Stil

Een foto van een kunstwerk dat we in 2005 (zie de genoemde jaartallen) maakten. Er was feest in Smilde, straten versierd, vlaggen uit, afijn je kent dat wel.
Johan wilde ook niet achterblijven en maakte onderstaande versiering.
Luid: toen alles het nog deed, was het goed hoorbaar
Stil: alles gedemonteerd, niks maakt meer geluid.

MEDION DIGITAL CAMERA